Gerekli Evraklar

Kurs Kayıt Evrakları;

1- Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi.
2- Adli sicil kaydı kursun başlamasından en fazla 6 ay önce alınmış olmalıdır, 18 yaşının altındaki kişilerden alınmaz. (Adli Sicil kaydında her hangi bir nedenden yargısı devam edenle, taksirli suçlar dışında kalan suçlardan hüküm giymiş olanlar kursa kabul edilmezler.)
3- Kan grubu belgesi, (Ehliyet/Nüfus Cüzdanı üzerinde belirtilmiş ise yeterlidir.)
4- Öğrenim durum belgesi,
5- Taahhütname, 18 yaşını doldurmamış olanlar için ayrıca velisinden imzalı ve noter onaylı muvafakatname belgesi getirirler. (EK-A)
6- Son 6 ay içinde çekilmiş 6 adet vesikalık fotoğraf. Uçuş kaza sigortası ya da sigorta bedelini ilgili hesaba yatırdığına ilişkin banka dekontu,
7- Aile hekimliğinden Yamaç paraşüt sporu yapabilir ibareli rapor almış olmak. Sorumlu öğretmen gerekli görmesi halinde Tam teşekküllü bir hastaneden “Uçuş ve Atlayışa Elverişlidir” ibareli heyet raporu talep edebilir.
8- Sertifika arkasına yapıştırılmak üzere THK pulu almak.